Elinvoimaa sähköstä.

Mieluummin omaa kuin vierasta energiaa. Suunnittelemme Joutsaan tuuli- ja aurinkopuistoa, jolla on tärkeä tehtävä. Tuotamme suomalaisille kodeille ja teollisuudelle edullista sähköä paikallisia ihmisiä ja luontoa kunnioittaen.

12-18
Tuulivoimaloiden määrä (alustavasti)
150-200
Hankkeen teho yhteensä, MW
2026
Kaavoituksen suunniteltu valmistuminen

Näin hanke etenee

2022-2023
Hankkeen valmistelu
2023
Keski-Suomen maakuntakaavaehdotus
3/2024
Kaavoitusaloite hyväksytty
2024
Ympäristövaikutusten arviointiprosessin aloitus
YVA-ohjelma nähtävillä
YVA-selostus nähtävillä
Kaavaluonnos
Kaavaehdotus
+ 1 vuosi (kaavoituksen valmistumisesta)
Hankkeen valmistelu rakentamisvalmiuteen
Rakennusluvat
+ 2-3 vuotta (kaavoituksen valmistumisesta)
Rakentaminen
Sähköntuotanto alkaa

Kuuntelemme ja parannamme.

Minimoimme tuulivoiman haitat ja maksimoimme hyödyt. Vastaamme puheluihin, kuuntelemme ja parannamme suunnitelmia. Te olitte täällä ensin – näin ajattelemme. Pitkä kokemus energia-alalta takaa sen, että asiat sujuvat ja työt etenevät.

Haluamme varmistaa, että tuulipuiston ja asutuksen välille jää riittävät suojavyöhykkeet. Selvitämme huolellisesti myös Höystösensuon alueella mahdollisesti olevat tärkeät luontokohteet ja herkät eläinlajit.

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, Pohjan Voima

lisätietoja

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja
050 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Sami Merelä
Projektipäällikkö
050 911 8369
sami.merela@pohjanvoima.fi

Hankealueen sijainti

Voit tutustua alustavaan hankealueeseen tarkemmin täältä. Hankealue tarkentuu, kun kaavoitus- ja YVA-prosessi etenevät.

Hyödymme yhdessä.

Kun rakentaminen alkaa, mahdollisimman suuri osa työstä ohjataan paikallisille yrityksille. Höystösensuon tuuli- ja aurinkopuisto tuottaa tuloja myös maanomistajille ja verotuloja Joutsan kunnalle pitkälle tulevaisuuteen.