Elinvoimaa sähköstä.

Mieluummin omaa kuin vierasta energiaa. Suunnittelemme Joutsaan tuulipuistoa, jolla on tärkeä tehtävä. Tuotamme suomalaisille kodeille ja teollisuudelle edullista sähköä paikallisia ihmisiä ja luontoa kunnioittaen.

9-17
Tuulivoimaloiden määrä (alustavasti)
80-150
Voimaloiden teho yhteensä, MW
2027
Tuotannon suunniteltu aloitus

Näin hanke etenee

2022
Hankkeen valmistelu
2023
Hankkeen esittely paikallisille asukkaille
2023
Kaavoitusaloitteen hyväksyminen
2024
Ympäristövaikutusten arviointiprosessin aloitus
YVA-ohjelma nähtävillä
YVA-selostus nähtävillä
Kaavaluonnos
Kaavaehdotus
+ 1 vuosi (kaavoituksen valmistumisesta)
Hankkeen valmistelu rakentamisvalmiuteen
Rakennusluvat
+ 2-3 vuotta (kaavoituksen valmistumisesta)
Rakentaminen
Sähköntuotanto alkaa

Kuuntelemme ja parannamme.

Minimoimme tuulivoiman haitat ja maksimoimme hyödyt. Vastaamme puheluihin, kuuntelemme ja parannamme suunnitelmia. Te olitte täällä ensin – näin ajattelemme. Pitkä kokemus energia-alalta takaa sen, että asiat sujuvat ja työt etenevät.

Haluamme varmistaa, että tuulipuiston ja asutuksen välille jää riittävät suojavyöhykkeet. Selvitämme huolellisesti myös Höystösensuon alueella mahdollisesti olevat tärkeät luontokohteet ja herkät eläinlajit.

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, Pohjan Voima

lisätietoja

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja
050 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Sami Merelä
Projektipäällikkö
050 911 8369
sami.merela@pohjanvoima.fi

Hankealueen sijainti

Voit tutustua alustavaan hankealueeseen tarkemmin täältä.
Hankealue tarkentuu, kun kaavoitus- ja YVA-prosessi etenevät.

Hyödymme yhdessä.

Kun rakentaminen alkaa, mahdollisimman suuri osa työstä ohjataan paikallisille yrityksille. Höystösensuon tuulipuisto tuottaa tuloja myös maanomistajille ja verotuloja Joutsan kunnalle pitkälle tulevaisuuteen.