15.11.2023

Pohjan Voima esittää tuulivoiman selvittämistä Höystösensuolla

Höystösensuon energiahankkeen suunnitelmat ovat täsmentyneet. Pohjan Voima on nyt jättänyt Joutsan kuntaan tarkennetun kaavoitusaloitteen Höystösensuon tuulipuistosta. ”Olemme halunneet rauhassa odottaa Keski-Suomen maakuntakaavan päivityksen edistymistä. Maakuntakaavaehdotus, jossa Höystösensuon alue on merkitty seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi, oli nähtävillä aiemmin syksyllä. Samaan aikaan olemme tehneet useita lisäselvityksiä ja muokanneet hankkeen alustavia suunnitelmia”, kertoo…

Lue lisää
6.2.2023

Pohjan Voima suunnittelee tuulipuistoa Joutsan Höystösensuolle

Alueen maanvuokraehdot on sovittu paikallisista maanomistajista koostuvan neuvottelukunnan kanssa. Jos hanke toteutuu, sähköntuotanto alkaa aikaisintaan…