6.2.2023

Pohjan Voima suunnittelee tuulipuistoa Joutsan Höystösensuolle

Alueen maanvuokraehdot on sovittu paikallisista maanomistajista koostuvan neuvottelukunnan kanssa. Jos hanke toteutuu, sähköntuotanto alkaa aikaisintaan 2027.

Pohjan Voima on jättänyt Joutsan kuntaan kaavoitusaloitteen tuulipuistosta. Tarkoitus on selvittää tuulivoimaloiden rakentamista Höystösensuolle, joka sijaitsee 3–4 kilometriä Leivonmäen taajamasta itään. Maanomistajat ovat valinneet keskuudestaan neuvottelukunnan, joka on tutustunut hankkeen suunnitelmiin ja neuvotellut yhdessä maanvuokraukseen liittyvistä asioista.

”MTK ja metsänhoitoyhdistykset suosittelevat usein neuvottelukuntien perustamista, ja Joutsassa tämä malli on toiminut oikein hyvin. Tuulivoimahankkeiden maanvuokrasopimukset voivat vaikuttaa monimutkaisilta, ja neuvottelun aikana olemme käyneet neuvottelukunnan kanssa tarkasti läpi sopimuksen sisällön. Monia esille nousseita huolia on pystytty ratkaisemaan, ja olemme löytäneet sopimukseen sekä maanomistajille että meille toimivat kirjaukset”, kertoo Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

Höystösensuo on todettu tuulienergialle sopivaksi Keski-Suomen liiton uudessa maakuntakaavaluonnoksessa.

”Se on ainoa alue eteläisessä Keski-Suomessa, joka on saanut luonnoksessa tuulivoimamerkinnän. Tällä hetkellä siellä on enimmäkseen talousmetsää, suota ja peltoa”, Mäkipelto sanoo.

Alustavassa suunnitelmassa on 9–17 tuulivoimalaa. Niiden yhteenlaskettu nimellisteho on 80–150 megawattia. Yksi tuulivoimala tuottaa sähköä saman verran kuin noin tuhat sähkölämmitteistä omakotitaloa kuluttaa vuodessa – eli yhden tuulipuiston tuottamalla sähköllä voi kattaa jo keskisuuren kunnan sähköntarpeen.

Jos Joutsan kunta päättää aloittaa alueen kaavoituksen tuulivoimatuotantoon, kaavoituksen rinnalla käynnistyy ympäristövaikutusten arviointi eli YVA. Siinä tutkitaan tuulipuiston vaikutuksia asutukseen, maisemaan ja ympäristöön.

”Me haluamme varmistaa, että tuulipuiston vaikutukset asukkaille ja luonnolle ovat mahdollisimman pienet. Tuulivoimaloiden ja asuttujen rakennusten väliin jätetään riittävät suojavyöhykkeet”, Mäkipelto sanoo.

Kaavoituksen ja YVA-prosessin aikana voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat. Ne tarjoavat myös paikallisille asukkaille ja mökkiläisille mahdollisuuden ottaa kantaa suunnitelmiin. Jos tuulipuisto toteutuu, sähkön tuotanto alkaa aikaisintaan 2027.

Tuulivoimalat ovat monille kunnille uusi merkittävä tulonlähde vuosikymmeniksi eteenpäin. Lisäksi niiden rakentaminen ja ylläpito työllistävät paikallisia yrityksiä.

Tuulivoimalat ovat kaikkein edullisin tapa tuottaa sähköä, joten ne laskevat sähkön keskihintaa. Energiaviraston mukaan omakotitalon sähkölämmittäjän maksama kokonaishinta nousi 47,2 prosenttia vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna. Ilman suomalaista tuulivoimaa hinta olisi noussut enemmän.

”Tuulivoiman määrä kasvaa Suomessa nopeasti. Vuonna 2022 uutta kapasiteettia rakennettiin noin 2 400 megawattia, kun vuonna 2021 lukema oli 670 megawattia. Tahti jatkuu kiivaana: joka päivä eri puolille Suomea nousee 1–2 tuulivoimalaa.”

Pohjan Voima on kotimainen energiayhtiö, jonka omistajiin ja rahoittajiin kuuluu muun muassa LähiTapiola. Tuulipuistojen lisäksi yritys suunnittelee ja toteuttaa aurinkoenergiahankkeita.

LISÄTIEDOT
Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi