15.11.2023

Pohjan Voima esittää tuulivoiman selvittämistä Höystösensuolla

Höystösensuon energiahankkeen suunnitelmat ovat täsmentyneet. Pohjan Voima on nyt jättänyt Joutsan kuntaan tarkennetun kaavoitusaloitteen Höystösensuon tuulipuistosta.

”Olemme halunneet rauhassa odottaa Keski-Suomen maakuntakaavan päivityksen edistymistä. Maakuntakaavaehdotus, jossa Höystösensuon alue on merkitty seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi, oli nähtävillä aiemmin syksyllä. Samaan aikaan olemme tehneet useita lisäselvityksiä ja muokanneet hankkeen alustavia suunnitelmia”, kertoo Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

”Tuulivoimasta on keskusteltu aktiivisesti Joutsassa, mikä on erittäin hyvä asia. Samaan aikaan on tärkeää muistaa, että hanke on hyvin aikaisessa vaiheessa. Esitämme Joutsan kunnalle, että tulevien vuosien aikana selvitettäisiin alueen soveltuvuutta tuulivoimalle.”

Jos Joutsan kunta päättää aloittaa alueen kaavoituksen, kaavoituksen rinnalla käynnistyy ympäristövaikutusten arviointi eli YVA. Siinä tutkitaan laajasti tuulipuiston vaikutuksia muun muassa asutukseen, maisemaan ja ympäristöön. Kaavoitus ja YVA kestävät arviolta 2–3 vuotta. Lopullisen päätöksen hankkeen edellyttämän kaavan hyväksynnästä tekee Joutsan kunnanvaltuusto.

Höystösensuon hankkeesta tehdyissä lisäselvityksissä on tutkittu muun muassa alueen linnustoarvoja, meluvaikutuksia, tuulivoimaloiden näkyvyyttä ja sähkönsiirron mahdollisuuksia. Selvityksiä jatketaan ja laajennetaan osana hankkeen YVA-prosessia.

Tämänhetkisissä suunnitelmissa Höystösensuolle sijoitettaisiin noin 12–18 tuulivoimalaa, jotka sijaitsevat vähintään 1,5 kilometrin päässä asutuksesta. Tuulivoiman lisäksi tarkoituksena on rakentaa aurinkosähkön tuotantoa sekä akkuteknologiaan perustuva sähkövarasto.

Tuuli- ja aurinkopuistoalueen lopullinen laajuus, voimaloiden määrä ja lopulliset sijainnit selviävät kaavoitus- ja lupaprosessin aikana. Kantaverkkoyhtiö Fingrid suunnittelee parhaillaan Höystösensuon läheisyyteen Harjulinjaa, joka toteutuessaan tuo alueelle merkittävästi lisää sähkönsiirtokapasiteettia.

”Tuulivoima tuottaa eniten sähköä talvella ja aurinko kesällä. Siksi niiden yhdistäminen tasoittaa sähköntuotannon määrää. Energiavaraston tehtävä on puolestaan tasata sähköntuotannon huippuja”, Mäkipelto sanoo.

Lisätiedot

Tomi Mäkipelto
toimitusjohtaja, Pohjan Voima
050 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi